Dėmesio!

Elektroninės sutarties pasirašymui Jums reikia telefone įdiegti "Smart-ID" aplikaciją arba atnaujinti turimą "Smart-ID Basic". Kaip tai padaryti, pažiūrėkite čia: Žingsnis po žingsnio, arba Smart-ID.com.

Papildoma informacija pirmakursiams

Magistrantūra

Vadovaujantis Mokslo ir studijų įstatymo 77 str. 14 punktu: "Valstybės finansuojamose studijų vietose studijavę asmenys ir asmenys, gavę studijų stipendiją, pašalinti iš mokslo ir studijų institucijos arba nutraukę studijas, Vyriausybės nustatytais atvejais ir tvarka privalo į valstybės biudžetą grąžinti studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti skirtas lėšas arba jų dalį".

Slaugos studijų programa

įgijusiems slaugos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį

Studijų trukmė - 2 metai. Mokymosi būdas - neakivaizdinis

Papildomosios studijos

Papildomųjų studijų programos: 1. Gyvūnų mokslas (I) 2. Gyvūno ir žmogaus sąveika (I) 3. Maisto mokslas (NL,I) 4. Veterinarinė maisto sauga (NL,I) 5. Visuomenės sveikata (I) 6. Ergoterapija (NL) 7. Kineziterapija (NL) Vieno kredito kaina 50 eur.